Reklama

Światowe Forum Miejskie to odbywająca się co dwa lata konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. Organizatorem jest Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (ang. United Nations Human Settlements Programme), znany pod nazwą UN-Habitat. Miejscem 11. edycji Forum, pod hasłem "Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości", jest katowickie Międzynarodowe Centrum Kongresowe.

Wojna bez precedensu

Jak powiedział podczas polskiej sesji specjalnej pt. "Odbudowa społeczności i sąsiedztwa po wojnie i katastrofach naturalnych" mer Charkowa, dyskusje podczas Forum są poświęcone m.in. zielonej przyszłości miast, innowacjom, technologiom, planowaniu i budowaniu odporności; zapewnił, że dla rady miejskiej Charkowa to zawsze były priorytety – dzięki czemu to miasto dynamicznie się rozwijało.

Reklama

Rozwijała się infrastruktura transportowa, rozwijał się kompleks mieszkaniowy, rozwijały się technologie IT. Były wielkie możliwości edukacyjne. Niestety 24 lutego zmieniło się bardzo dużo: rosyjscy agresorzy rozpoczęli nie mającą precedensu wojnę przeciwko Ukrainie i przeciwko ludzkości.

Rosja silnie naruszyła normy prawa międzynarodowego i wszystkie gwarancje bezpieczeństwa osiągnięte w cywilizowany sposób – mówił Terechow.

Armia rosyjska wykorzystuje zabronione metody prowadzenia wojny, czym potwierdza swój cyniczny stosunek do porozumień międzynarodowych – dodał.

Ludobójstwo narodu ukraińskiego

Zaznaczył, że od pierwszego dnia wojny Charków stał się północno-wschodnim przyczółkiem wojsk Ukrainy przyjmując mocne uderzenie wojsk agresora. Wskazał, że codziennie są ranni i zabici, codziennie niszczone są obiekty infrastruktury cywilnej i krytycznej. Wyliczył, że dotąd zniszczonych w mieście zostało 3,5 tys. budynków mieszkalnych i ponad 500 publicznych, w tym 110 szkół, 97 przedszkoli, 50 placówek medycznych, 28 placówek kulturalnych i 14 placówek szkolnictwa wyższego.

Reklama

Rosja obecnie chce zniszczyć Ukrainę jako naród, to jest ludobójstwo narodu ukraińskiego. Bardzo chciałbym, aby wspólnota międzynarodowa nie była obojętna wobec tego, co dzieje się w Ukrainie. Rosja stara się zasiać panikę w mieście, pośród mieszkańców, ale działania agresora tak naprawdę mają odwrotny efekt: Ukraińcy są zjednoczeni, jak nigdy wcześniej. Dzisiaj świętujemy Dzień Konstytucji; udowadniamy światu, że Ukraina jest zjednoczonym i niepodległym państwem – powiedział.

Odbudowa gospodarki

Zapewnił, że Charków niezależnie od ostrzałów cały czas żyje. Głównym zadaniem władz miasta jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w ciężkich warunkach wojennych, jak również odbudowa zniszczeń. Działa transport publiczny. Myślimy też o odbudowie gospodarki w Charkowie i całej Ukrainie. Mamy tu rozległe plany – zasygnalizował mer.

Na pewno po wojnie, po naszym zwycięstwie, będziemy starali się o inwestycje w nasze miasto i naszą przyszłość. Stworzymy maksymalnie korzystne warunki dla inwestorów. Zapewnimy niezwykły potencjał kadrowy, dlatego że Charków jest młodym miastem – to miasto nauki, studentów – wyjaśnił.

Dzisiaj razem z naszymi partnerami z ONZ, z lordem Normanem Fosterem, przygotowujemy unikalny projekt – generalnego rozwoju miasta po wojnie. Powojenna odbudowa Charkowa będzie uwzględniała aspekty bezpieczeństwa i dostępności; miasto będzie miało nowe oblicze, z maksymalnym zachowaniem dziedzictwa historycznego. Zbudujemy nowe dzielnice, stworzymy nową logistykę transportową, planujemy uruchomienie elektrobusów – wymieniał Terechow.

Status kandydata do UE

Ocenił, że nadanie Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej jest bardzo mocnym sygnałem politycznym dla Ukrainy, impulsem do wprowadzenia wszystkich niezbędnych reform i przekształcenia kraju w pełnoprawnego członka wspólnoty.

Jestem przekonany, że będziemy mogli szybko odbudować Charków po wojnie, jeżeli uda nam się zdobyć najlepszych ekspertów i specjalistów we wszystkich sferach ważnych dla życia miasta. Jestem przekonany, że po naszym zwycięstwie, po tym, jak Ukraina jeszcze raz udowodni całemu światu i Europie, że jesteśmy niezawisłym państwem opierającym się na waszym wsparciu, Ukraina będzie krajem stabilności i rozkwitu, a Charków będzie miał ważne miejsce w nim i w Europie – ocenił.

Autor: Mateusz Babak