Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Reklama

Jak wskazano w OSR do projektu, dodawane przepisy umożliwią zastosowanie stawki podatku VAT 0 proc. do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych innych państw. Dotyczy to m.in. zaopatrzenia mes lub kantyn sił zbrojnych innego państwa niż RP, gdy siły te biorą udział w działaniach obronnych prowadzonych przez Unię Europejskiej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

W maju Sejm znowelizował ustawę o podatku od towarów i usług, wprowadzając zwolnienie z VAT importu towarów i usług przez siły zbrojne innych państw członkowskich do użytku tych sił lub towarzyszącego im personelu cywilnego, jeżeli siły te biorą udział w działaniach obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania UE w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO).

W nowelizacji zapisano także, że przemieszczenie towarów, które mają być wykorzystane przez siły zbrojne państwa członkowskiego uczestniczącego w działaniach obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania UE w ramach WPBiO, będzie stanowiło wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Będzie to dotyczyło przypadku, gdy towary te zostały przemieszczone (wykorzystane) do użytku tych sił zbrojnych lub towarzyszącego im personelu cywilnego. Jeżeli towary te nie zostały nabyte przez te siły zbrojne na ogólnych zasadach regulujących opodatkowanie na rynku krajowym państwa członkowskiego oraz import tych towarów nie podlegałby zwolnieniu z VAT.

Reklama

Longina Grzegórska-Szpyt