MAEA podała, że detektory promieniowania w Strefie Wykluczenia są ponownie online po raz pierwszy od czasu, gdy wojska rosyjskie zajęły ten obszar 24 lutego.

Poziomy promieniowania jak przed wojną

"Większość z 39 detektorów wysyłających dane ze Strefy Wykluczenia jest teraz widoczna na mapie IRMIS (International Radiation Monitoring Information System)" – napisała w komunikacie MAEA. "Otrzymane dotychczas pomiary wskazywały na poziomy promieniowania zgodne z tymi zmierzonymi przed wybuchem wojny" - dodano.

Reklama

Wojska rosyjskie zajęły czarnobylską siłownię 24 lutego i utrzymywały nad nią kontrolę przez pięć tygodni, po czym wycofały się 31 marca.