Reklama

"Niemcy mogą swobodnie dysponować czołgami Leopard 2, które zostały już odsprzedane firmie Rheinmetall dwanaście lat temu, ponieważ nie ma tu już żadnych wymagań" – podano.

Oświadczenie o reeksporcie broni

Jednocześnie rząd Szwajcarii w odrębnym oświadczeniu zaznaczył, że wprawdzie jako kraj neutralny nie zezwala na reeksport szwajcarskiej broni do stref konfliktu, jednak zasada ta nie obejmuje niektórych części wyprodukowanych w Szwajcarii, które inne kraje mogą wykorzystać do produkcji broni.

Reklama

"W oparciu o kryteria eksportowe, opisane w ustawie o materiałach wojennych, oraz zasadę równego traktowania zgodnie z prawem neutralności, Szwajcaria nie może zatwierdzać wniosków o przekazanie na Ukrainę materiałów wojennych wyprodukowanych w Szwajcarii. Jednak materiały wojenne w formie odrębnych części lub pakiety montażowe nadal mogą być wytwarzane przez europejskie firmy obronne, nawet jeśli te części lub pakiety miałyby później trafić na Ukrainę” – oświadczył rząd Szwajcarii.

Prośby Polski i Dani odrzucone

Agencja Reuters pisze, że niektóre kraje europejskie, chcąc uzupełnić swoje zapasy broni po dostarczeniu sprzętu wojskowego na Ukrainę, złożyły do Szwajcarii wnioski o przekazanie nadwyżek materiałów z zapasów sił zbrojnych tego kraju.

Reklama

Rząd w Bernie odrzucił jednak, w myśl zasady o neutralności prośbę Danii o wysłanie na Ukrainę szwajcarskich transporterów opancerzonych, zablokował reeksport szwajcarskiej amunicji, wysyłanej przez Niemcy na Ukrainę i odrzucił - co napisała agencja Reutera - prośbę Polski o broń wyprodukowaną w Szwajcarii.

"Czołgi Leopard 2 nie trafią do Polski; wymagałoby to wycofania ich z eksploatacji, a tym samym decyzji parlamentu" – zakomunikowało biuro zaopatrzenia obronnego.

Zaakceptowane zostały jednak dwa wnioski szwajcarskich firm o eksport pojedynczych części i pakietów montażowych do firm obronnych w Niemczech i we Włoszech. Jeden dotyczył elementów do ręcznej broni przeciwpancernej, drugi - elementów do uzbrojenia przeciwlotniczego.

"Z reguły Rada Federalna zatwierdza eksport pojedynczych części i pakietów montażowych, jeśli ich udział w wartości produktu końcowego pozostaje poniżej pewnego progu (mniej niż 50 proc. w przypadku Włoch lub Niemiec). Rada Federalna zdecydowała się kontynuować tę praktykę. Tego rodzaju eksport jest zgodny z prawem neutralności” – oświadczył rząd.

Szwajcarskie Leopardy 2

Szwajcarskie wojska lądowe otrzymały pierwsze Leopardy 2 A4 w 1987 roku; w sumie zamówienie opiewało na 380 wozów. 35 sztuk wyprodukowano w Niemczech, reszta zaś powstała lokalnie na licencji. Czołgi produkowane w Szwajcarii różnią się nieco wyposażeniem od standardowego modelu.

Aktualnie Szwajcaria użytkuje 134 czołgi Leopard 2 A4, natomiast ponad 90 sztuk zostało sprzedanych na przestrzeni ostatnich lat, z czego 42 trafiło do Rheinmetall. Część została przerobiona na pojazdy inżynieryjne, a reszta znajduje się w magazynach.