Lista sankcyjna zawiera obecnie 289 osób objętych zarówno zamrożeniem aktywów, jak i zakazem podróżowania oraz 70 podmiotów objętych zamrożeniem aktywów.

Reklama

Sankcje wobec Syrii

Sankcje wobec Syrii zostały wprowadzone w 2011 r. w odpowiedzi na brutalne represje wobec ludności cywilnej. Ich celem są również firmy i biznesmeni, czerpiący korzyści z powiązań z reżimem i gospodarką wojenną. Środki ograniczające obejmują również zakaz importu ropy naftowej, ograniczenia niektórych inwestycji, zamrożenie aktywów Syryjskiego Banku Centralnego znajdujących się w UE oraz ograniczenia eksportu sprzętu i technologii, które mogą być użyte do represji wewnętrznych, a także w sprawie sprzętu i technologii do monitorowania lub przechwytywania komunikacji internetowej lub telefonicznej.

Dostarczanie żywności, leków lub sprzętu medycznego nie podlega sankcjom UE.

Reklama

UE stale monitoruje rozwój sytuacji w konflikcie syryjskim i może podjąć decyzję o przedłużeniu sankcji i zmianie wykazu podmiotów lub osób objętych działaniami w zależności od rozwoju sytuacji.