W rozmowie Sasin podkreślił, że koniec wojny zrodzi duże wyzwanie w postaci odbudowy Ukrainy, a Polska powinna stać się swojego rodzaju bazą wypadową, dzięki której Ukraina zostanie odbudowana. Cały transport towarów na Ukrainę będzie się odbywał przez Polskę. (…) Port w Mariupolu został zniszczony. Nawet jeżeli Ukraina odzyska te treny, czego życzę Ukraińcom, to proces odbudowy infrastruktury umożliwiającej eksport towarów z Ukrainy będzie się odbywał przez Polskę. To wymaga od nas jeszcze lepszego przygotowania infrastrukturalnego, inwestycji - stwierdził wicepremier.

Reklama

Zwiększenie produkcji przemysłu obronnego

Zwrócił też uwagę na potrzebę zwiększenia produkcji polskiego przemysłu obronnego. Dysponujemy technologiami, modelami uzbrojenia, które mogą być atrakcyjne we współczesnym konflikcie. Pamiętamy sprawę karabinków Grot i związaną z tym kampanię medialną.(…) Okazało się, że to znakomity karabinek, który sprawdza się na Ukrainie - powiedział szef MAP. Dodał, że obecnie polskie zakłady produkują zbyt mało, a zwiększenie produkcji wymaga nakładów, nowej infrastruktury, rozbudowy linii produkcyjnych. Już pracujemy nad planami ich rozwoju, szczególnie fabryki w Radomiu. Dążymy także do pozyskania środków finansowych na ten cel. Pracujemy nad modelem fuzji, która dotyczyłaby przemysłu obronnego jako jednego z elementów większej całości - poinformował.

Wskazał, że jest to szansa dla przyszłościowych, dotychczas niedocenionych gałęzi gospodarki. Chodzi o przemysł obronny i stalowy, które są ze sobą powiązane - doprecyzował.

Reklama