Polscy sędziowie wystosowali prośbę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wszczęcie postępowania naruszeniowego ws. wyegzekwowania od Polski "europejskich standardów wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa". Jak piszą, chodzi o wybór KRS zgodny z Konstytucją RP, zapewniający Chodzi o realny udział samorządu sędziowskiego gwarantujący wybór sędziów zgodnie z ustawą oraz niezależność sądów.

Reklama

Zaznaczając, że "w skład obecnej Rady weszły osoby powiązane z władzą polityczną, skompromitowane, w tym domniemani uczestnicy tzw. afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości", a na "Przewodniczącą i Wiceprzewodniczącego KRS wybrano prezesów sądów, którzy są bezpośrednio podporządkowani Ministrowi Sprawiedliwości - Prokuratorowi Generalnemu".

List do TSUE

Sędziowie wyszczególnili w liście, że obecna neoKRS, powołała "około 2000 sędziów, których wyroki będą mogły być skutecznie podważane". Krytykują przy tym zmiany w ustawie o SN, które zakładają likwidację Izby Dyscyplinarnej, ale zastępują ją Izbą Odpowiedzialności Zawodowej.

Reklama

"Samo pudrowanie skrajnie wadliwego systemu dyscyplinarnego niewiele w tej kwestii zmieni. Nie można przywrócić rządów prawa, walcząc jedynie ze skutkami, a nie z przyczynami kryzysu" - oceniają sędziowie Stowarzyszenia Iustitia, Stowarzyszenia Themis, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenia Sędziów Profamilia oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych.