Źródła rządowe potwierdzają, że jest porozumienie z Brukselą w sprawie kamieni milowych (zestawu mierników określających cele reform opisanych w KPO oraz stan ich realizacji). Ich treść pozostaje jednak wciąż poufna. W Komisji Europejskiej słyszymy, że to „wewnętrzny dokument”, a Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej deklaruje, że opublikuje ich treść po akceptacji KPO przez KE.
Reklama
DGP poznał zapisy dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Zawierać mają się w nich trzy warunki stawiane przez Komisję Europejską (KE), od których zależy odblokowanie polskiego KPO. To likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN, reforma systemu dyscyplinarnego oraz przywrócenie do pracy sędziów zwolnionych niezgodnie z prawem.