Zgodnie z dotychczasową praktyką szefowa Komisji udawała się do stolic państw UE, których analogiczne dokumenty były przyjmowane, by uroczyście obwieścić o decyzji KE. Przyjęcie KPO przez Komisję było oczekiwane w tym lub przyszłym tygodniu.

Reklama

Zielone światło dla KPO?

Sam akcept dla KPO nie oznacza jeszcze, że od tego momentu miliardy euro (24 mld w grantach i 12 mld w pożyczkach) zaczną płynąć do Polski. Po zielonym świetle od KE dokument musi w ciągu czterech tygodni zaakceptować jeszcze Rada UE. Poza tym nasz kraj musi jeszcze wynegocjować z KE odpowiednie umowy, ustalić mechanizm weryfikacji i rozliczania projektów czy powołać komitet monitorujący KPO. Pierwszy wniosek o płatność - opiewający na maksymalnie na ponad 2,8 mld euro w części grantowej oraz niemal 1,4 mld euro w części pożyczkowej - rząd zamierza złożyć w lipcu. Z kolei środki z KPO mają zacząć do nas płynąć na przełomie sierpnia i września.

Więcej o KPO oraz rozliczaniu kamieni milowych w jutrzejszym "Dzienniku Gazecie Prawnej".