Najwyższy współczynnik rozwodów na 1 tys. mieszkańców w 2020 roku wśród państw Unii Europejskiej miały Łotwa, Litwa i Dania (po 2,7), a najniższy Malta (0,5) i Słowenia (0,8). W przypadku Polski wskaźnik ten wyniósł 1,4.

Reklama

Jak wygląda sytuacja w Polsce?

Żenią się z kolei najczęściej Węgrzy - 6,9 małżeństw na 1 tys. mieszkańców w 2020 r.; co ciekawe, na kolejnych miejscach są też Łotysze i Litwini - liderzy poprzedniej statystyki. Na Łotwie w 2020 roku na 1 tys. mieszkańców przypadło - 5,6 zawartych małżeństw; na Litwie - 5,5. Najrzadziej związki małżeńskie są zawierane we Włoszech - 1,6; w Portugalii - 1,8; w Hiszpanii i Irlandii- 1,9.

Reklama

W Polsce parametr ten wynosił 3,8.