W odpowiedzi na pytanie: czy Pani/Pana zdaniem Polska poradzi sobie bez rosyjskiego gazu - 69 proc. badanych odpowiedziało "tak", z czego 21 proc. - "zdecydowanie tak", a 48 proc. - "raczej tak". 4 proc. respondentów odpowiedziało "zdecydowanie nie", a 11 proc. - "raczej nie". 16 proc. odpowiedziało "trudno powiedzieć".

Reklama

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 29 kwietnia do 3 maja 2022 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1074 osób.