Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w Polsce 31 marca 2021 r. mieszkało 38 036,1 tys. osób. Gęstość zaludnienia, tj. liczba osób przypadających na kilometr kwadratowy kraju, wyniosła 122 osoby (w 2011 r. – 123).

Reklama

W porównaniu z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, liczba ludności zmniejszyła się w 2021 r. o ok. 476 tys., tj. o 1,2 proc.

48,3 proc. populacji stanowili mężczyźni, a 51,7 proc. kobiety. Liczba kobiet zmniejszyła się o 220,8 tys. (tj. 1,1 proc.), a mężczyzn – o 255,0 tys. (tj. 1,4 proc.). W okresie międzyspisowym nie zmieniły się zasadniczo proporcje według płci.

Współczynnik feminizacji utrzymał się na poziomie z 2011 r. – na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet. Wśród ludności miejskiej współczynnik feminizacji wyniósł 111 – podobnie jak w 2011 r., na wsi 100 – o punkt procentowy mniej niż w 2011 r.

Największym województwem pod względem liczby ludności w 2021 r. jest nadal województwo mazowieckie liczące 5 514,7 tys. mieszkańców, co stanowi 14,5 proc. ogółu ludności kraju. W stosunku do poprzedniego spisu zanotowało ono największy przyrost liczby ludności, tj. o 246 tys. osób. Następnym jest województwo śląskie z 4 403 tys. osób, co stanowi 11,6 proc. ogółu ludności kraju – w tym przypadku zanotowano spadek liczby ludności o nieco ponad 227 tys. osób.

Reklama

W kolejnych największych pod względem liczby mieszkańców województwach zanotowano wzrosty: w wielkopolskim o ponad 57 tys. do 3 504,6 tys. i w małopolskim o prawie 95 tys. do 3 432,3 tys.

Reklama

Opolskie - najmniejsze województwo

Najmniejsze województwo to opolskie, liczące 954,1 tys. mieszkańców, co stanowi 2,5 proc. całej ludności kraju – gdzie czasie międzyspisowym liczba ludności obniżyła się o 62,1 tys. i lubuskie z liczbą ludności 991,2 tys., gdzie także zanotowano spadek o 31,6 tys.

W latach 2011–2021 w większości województw zanotowano spadek liczby ludności. Największy w woj. świętokrzyskim – o 6,6 proc., opolskim ‒ o 6,1 proc. i w lubelskim ‒ o 5,7 proc.. Z kolei najwyższy przyrost liczby ludności wystąpił w woj. mazowieckim ‒ o 4,7 proc. i w pomorskim ‒ o 3,6 proc. Skala zmian - jak zauważono - liczby mieszkańców w poszczególnych województwach jest związana z rozwojem infrastruktury społeczno-gospodarczej i perspektywami na rynku pracy, co w konsekwencji warunkuje migracje (napływ lub brak odpływu przede wszystkim ludzi młodych), a następnie tworzenie rodzin.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwał od 1 kwietnia do 30 września br. Jest to badanie statystyczne realizowane raz na 10 lat w niemal każdym kraju na świecie, zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych, takich jak UE i ONZ.