18 marca rozpatrzyłem wniosek dotyczący nieruchomości zajmowanej przez Ambasadę Ukrainy. A we wtorek, 29 marca wydałem kolejną decyzję odrzucając rosyjskie roszczenia wobec sąsiedniej nieruchomości przy al. Szucha 8. Zgodnie z zapisami w planie miejscowym dla północnej części Placu Unii Lubelskiej ten teren jest przeznaczony dla administracji publicznej. Obecnie nie jest wykorzystywany na cele dyplomatyczne tylko komercyjne, przez szereg podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - powiedział prezydent Rafał Trzaskowski.

Reklama

Nieruchomość przy al. Szucha 8

Jak zaznaczył stołeczny ratusz, nieruchomość przy al. Szucha 8 (wcześniej - al. I Armii Wojska Polskiego) znajduje się na obszarze objętym działaniem tzw. dekretu Bieruta i stanowi własność Skarbu Państwa.

Budynki (wraz z wszelkimi prawami i obowiązkami z tego wynikającymi) w październiku 1946 r. zostały nabyte przez Przedstawicielstwo Handlowe ZSRR w Polsce. 13 lipca 1948 r. przedstawicielstwo wystąpiło o przyznanie, za symboliczny czynsz, prawa własności czasowej do tego terenu (obecnie użytkowania wieczystego). Wniosek ten pozostawał nierozpoznany. Za następcę prawnego ZSRR – na gruncie tej sprawy – uznana została Federacja Rosyjska, której pełnomocnik 3 listopada – wystąpił o rozpoznanie wniosku.

Przy podejmowaniu decyzji wzięto pod uwagę m.in. brak wymaganego zezwolenia na nabycie prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości przez Federację Rosyjską.

Reklama

Kamienica przy al. Szucha 8, zgodnie z uchwałą Rady Warszawy z 18 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej usytuowana jest w strefie przeznaczonej pod administrację publiczną i została przeznaczona do realizacji inwestycji celu publicznego w postaci usług administracji publicznej.

"W tej sytuacji - przeznaczenie nieruchomości na cele określone w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami – prezydent Rafał Trzaskowski wydał decyzję odmowną" - podkreślił ratusz i dodał, że nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele dyplomatyczne. "Z wpisów w rejestrze REGON oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wynika, że w budynku działają liczne podmioty prowadzące działalność gospodarczą" - wskazał.

Wiele organów administracji poszukuje nieruchomości, które mogłyby wykorzystać dla prowadzenia działalności. Brak odpowiedniego zasobu wymusza konieczność korzystania z najmu komercyjnego, co zwiększa koszty funkcjonowania administracji. Uwolnienie od roszczeń nieruchomości przy al. Szucha 8, umożliwi świadczenie tam usług publicznych, zgodnie z jej przeznaczeniem – dodał prezydent Warszawy.

W ciągu 14 dni od doręczenia decyzji strony mogą się od niej odwołać - odwołanie to będzie rozpoznawał wojewoda mazowiecki.

Miasto czeka też na decyzję sądu w sprawie kolejnej nieruchomości bezprawnie zajmowanej przez Federację Rosyjską. Chodzi o tzw. "Szpiegowo" przy ulicy Sobieskiego 100. Po odzyskaniu budynku stolica zamierza przeznaczyć lokale dla rodzin z małymi dziećmi, które straciły swoje domy wskutek agresji Rosji w Ukrainie.