Pojawiły się jednak szczepionki, cofnięto restrykcje. Choć Ministerstwo Zdrowia nie podjęło na razie decyzji o odwołaniu stanu epidemii, to część przepisów, które wprowadzono na ten okres, powinno się usunąć. Ich obowiązywanie przynosi bowiem więcej szkód niż korzyści. Chodzi np. o zawieszenie biegu przedawnienia przestępstw, ograniczenia w egzekucji sądowej czy zmiany w procedurach cywilnej i karnej, które wyeliminowały ławników z sądów i pozwalają na znacznie częstsze wydawanie wyroków na posiedzeniach niejawnych.
Reklama

Nowy cykl DGP

DGP rozpoczyna cykl materiałów poświęconych przepisom na czas pandemii, z których rząd powinien się szybko wycofać.
Reklama