Oznacza to m.in. brak dalszych płatności na rzecz Rosji czy Białorusi. Zawieszenie ma natychmiastowy skutek dla dziewięciu programów ENI CBC obejmujących Rosję i Białoruś oraz dla ponadnarodowego programu dotyczącego regionu Morza Bałtyckiego w latach 2014-2020.

Reklama

Całkowite finansowanie UE dla ośmiu programów z Rosją wynosi 178 mln euro, podczas gdy całkowite finansowanie UE dla dwóch programów z Białorusią wynosi 257 mln euro. Rozporządzenie w sprawie programu współpracy ENI przewiduje ich zawieszenie w przypadku naruszenia prawa międzynarodowego, praw człowieka, zasad demokratycznych i praworządności.

Zawieszona jest również współpraca z obydwoma krajami w programach w ramach nowego okresu programowania 2021-2027.

Rosyjska agresja militarna jest rażącym naruszeniem Karty Narodów Zjednoczonych, prawa międzynarodowego i porządku opartego na zasadach. Zawieszenie wszystkich transgranicznych i transnarodowych programów i płatności na rzecz Rosji i Białorusi, a jednocześnie wzmocnienie wsparcia dla Ukrainy jest konkretnym wyrazem solidarności europejskiej i polityki spójności z narodem ukraińskim - powiedziała komisarz UE ds. spójności i reform Elisa Ferreira.

Reklama

Jednocześnie KE pilnie bada prawne i operacyjne możliwości wzmocnienia istniejących programów współpracy transgranicznej między krajami UE (Polska, Węgry, Rumunia, Słowacja) a Ukrainą, a także udziału Ukrainy w programach.

Dzięki ponad tysiącu istniejących partnerstw między władzami regionalnymi i lokalnymi regionów przygranicznych UE i Ukrainy, programy oferują możliwości szybkiego i skutecznego wsparcia dla Ukrainy, w tym dla uchodźców.