Zakaz przebywania rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego od 1 grudnia ub. roku obowiązuje w 115 miejscowościach województwa podlaskiego i 68 miejscowościach województwa lubelskiego, które przylegają do granicy z Białorusią. Wcześniej, od 2 września do końca listopada, na tym obszarze obowiązywał stan wyjątkowy.

Reklama

Zakaz przebywania na granicy

Zakaz początkowo wprowadzono na trzy miesiące, do 1 marca. Zgodnie z opublikowanym w środę projektem rozporządzenia, które ma wejść w życie 2 marca, zostanie on przedłużony do 30 czerwca. Do tego czasu ma zostać ukończona budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej.

Wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej umożliwiła nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej. Z zakazu wyłączeni są m.in. mieszkańcy i osoby prowadzące tam działalność gospodarczą. Powodem restrykcji wzdłuż granicy z Białorusią jest kryzys wywołany działaniami reżimu Alaksandra Łukaszenki.