W połowie stycznia Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wysłało do premiera apel o przesunięcie o rok terminów wejścia w życie podatkowo-składkowej części Polskiego Ładu. Sprzeciwiło się też obciążaniu księgowych winą za chaos związany z wdrażaniem nowych regulacji.
Reklama
Dziś w odczuciu przedstawicieli branży projekt regulacji zawodu księgowego to odpowiedź na ten apel.
Szczególnie że projekt powstaje w zaciszu MF, a zainteresowani nie mają wiedzy na temat tego, co się w nim znajdzie. Do tego resort w nadesłanej DGP odpowiedzi przyznaje, iż wprowadzenie ewentualnych zmian dotyczących zawodu księgowego "może wpłynąć na decyzje zawodowe tysięcy osób".