Kościński i szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska zapowiedzieli, że kolejne kategorie podatników zostaną objęte ulgą dla klasy średniej. Zgodnie z informacjami podanymi przez ministra objęci nią będą m.in.: emeryci i renciści, osoby na umowach zleceniach, osoby otrzymujące opodatkowane świadczenia ZUS i w szerszym zakresie nauczyciele akademiccy.

Reklama

Minister finansów zapewnił, że korzystanie z preferencji będzie również możliwe przy zbiegu różnych umów, np. umowy o pracę z umową zleceniem. W efekcie jeszcze większa liczba osób o przychodach do 12 800 zł brutto miesięcznie będzie zyskiwać na reformie lub (reforma - PAP) będzie dla nich neutralna - mówił.

Kościński dodał, że rozszerzona zostanie ulga dla samotnych rodziców, zabezpieczone będą też wpływy z 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego. Efekty tych prac zostaną niedługo zaprezentowane - zapewnił.

Minister przekazał, że we wtorek Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy, który ma chronić pracodawców tworzących miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

Żaden z pracodawców, którzy odgrywają tak ważną rolę na rynku pracy, nie straci na Polskim Ładzie - podkreślił.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ma ona na celu zabezpieczenie środków na zakładowych funduszach rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) oraz zakładowych funduszach aktywności (ZFA), tworzonych przez zakłady pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej. "Rozwiązanie zagwarantuje środki na ZFRON i ZFA, a w konsekwencji umożliwi udzielanie koniecznego wsparcia w rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej niepełnosprawnym pracownikom, w tym niepracującym pracownikom" - tłumaczyło ministerstwo.

PFRON będzie finansował wsparcie w 2022 r. z własnych środków, natomiast od 2023 r., zgodnie z projektem, będzie mógł otrzymać dotację z budżetu państwa na ten cel, w wysokości nie wyższej niż 150 mln zł. Ilość środków wpłacanych wprost na rachunki ZFRON i ZFA nie będzie zależna od rodzaju ani stopnia niepełnosprawności zatrudnionych. Projekt ma chronić ponad 900 pracodawców, którzy zatrudniają 100 tys. osób z niepełnosprawnościami.

Reklama

Przyjęty we wtorek przez rząd projekt przenosi też postanowienia rozporządzenia z 7 stycznia br. ws. zaliczek na podatek dochodowy do ustawy o PIT.

Szef resortu finansów zapewnił, że ustawowe ujęcie treści rozporządzenia nie zmienia jego postanowień. Treść pozostaje bez zmian. Rozporządzenie jest zgodne z prawem i należy postępować zgodnie z jego zapisami - podkreślił. Dodał, że ujęcie treści rozporządzenia w formie ustawy jest "odpowiedzią na rozbieżne głosy dotyczące stosowania tego rozporządzenia". Chcemy chronić pracowników i ich wynagrodzenia. Zależy nam na zapewnieniu stabilności prawa, stąd zmiany wprowadzany drogą ustawową – podkreślił szef MF.

Niższa pensja? "Pracodawcy są zobowiązani do jak najszybszego wyrównania"

Dodał, że działania resortu finansów są wynikiem dialogu. Przyznał, że mogą się zdarzyć sytuacje, że ktoś pod koniec stycznia dostanie niższą pensję niż w grudniu. Chciałbym uspokoić, że jeśli takie sytuacje będą miały miejsce, to pracodawcy są zobowiązani do jak najszybszego wyrównania – powiedział minister.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 7 stycznia br. ws. przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy, wysokość zaliczek u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny przychód do 12 800 zł brutto powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach obowiązujących 31 grudnia 2021 r. Jeśli pracownik otrzymał niższe wynagrodzenie za styczeń, dostanie niezwłocznie wyrównanie od pracodawcy. Część ekspertów zwracała uwagę, że rozporządzeniem nie można poprawiać przepisów ustawy o PIT.

Uczestnicząca w konferencji szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska podkreśliła, że zadaniem kierowanej przez nią instytucji jest wsparcie podatnika, przedsiębiorcy w prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych. Dlatego już od momentu opublikowania nowych przepisów podatkowych, w ramach Polskiego Ładu, podjęliśmy razem z Ministerstwem Finansów szereg działań - powiedziała.

Przypomniała, że już w grudniu ubiegłego roku odbyło się 20 webinarów i szkoleń, w których wzięło udział ponad 24 tys. uczestników. Jak mówiła, były to działania szkoleniowe, online przeznaczone m.in. dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych.

Od momentu wejścia w życie przepisów, czyli od 1 stycznia bieżącego roku, zintensyfikowaliśmy nasze działania szkoleniowe i informacyjne. Od 8 stycznia naszym klientom zaproponowaliśmy taką formułę codziennego livechatu, gdzie istnieje możliwość zadawania pytań - powiedziała.

W tych spotkaniach on-line wzięło udział ok. 18 tys. uczestników. Dodała, że w działaniach kierowanych do poszczególnych grup interesariuszy wzięło udział ok. 31 tys. uczestników.

Krajowa Informacja Skarbowa udzieliła do tej pory ponad 31,5 tys. odpowiedzi w zakresie właśnie takich pytań dotyczących rozwiązań Polskiego Ładu. A w ramach infolinii Multikanałowego Centrum Informacji +Polskiego Ładu+ było to ponad 7 tys. odpowiedzi. Czyli w sumie już ponad 40 tys. takich informacji udzielonych w formule telefonicznej. Ale również odpowiadamy na maile naszych klientów - tutaj też już ponad 2 tys. takich odpowiedzi w zakresie Polskiego Ładu Krajowa Informacja Skarbowa udzieliła - powiedziała Rzeczkowska.

Polski Ład. Logo / Dziennik Gazeta Prawna