Zwróciliśmy się do prezesa zarządu JSW w sprawie wzrostu wynagrodzeń w przyszłym roku. Chcemy spotkać się z zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej, aby przedstawić i omówić propozycję wzrostu płac na 2022 rok - poinformowali we wtorek związkowcy na swoim profilu w portalu społecznościowym.

Reklama

Wniosek o rozpoczęcie rozmów płacowych przedstawiły trzy działające w JSW reprezentatywne organizacje związkowe: Solidarność, Kadra i Federacja Związków Zawodowych Górników JSW SA.

Jak napisali związkowcy, postulowane przez nich spotkanie "ma na celu przedstawienie i omówienie propozycji wzrostu płac na 2022 rok oraz będzie nawiązaniem do tematu wynagrodzeń, który był omawiany na posiedzeniu Pomocniczego Komitetu Sterującego w JSW 20 grudnia 2021 r.". W piśmie do zarządu związki poprosiły o przygotowanie materiałów, które będą podstawą "rzeczowych negocjacji" płacowych.

Reklama

Porozumienie

Poprzednie porozumienie dotyczące wielkości wzrostu płac w JSW w 2021 roku, jednorazowych nagród oraz podwyżki wartości posiłków profilaktycznych dla górników, podpisano 13 września br. Uzgodniono m.in. wzrost wynagrodzeń od początku września o 1,6 proc., co wraz z obowiązującą od lipca podwyżką o 3,4 proc. oznacza 5-procentowy wzrost płac w tym roku.

Ponadto uzgodniono wówczas wypłatę jednorazowych nagród - pracownicy zatrudnieni pod ziemią otrzymali 4,3 tys. zł, pracownicy zakładów przeróbki mechanicznej węgla 3,5 tys. zł, a pozostali pracownicy 3,1 tys. zł.

"Porozumienie z dniem jego podpisania kończy spór zbiorowy dotyczący obowiązywania porozumienia w zakresie wzrostu płac w 2020 roku, a także kończy etap rokowań w sporze zbiorowym dotyczącym wzrostu płac w 2021 roku i wyczerpuje żądania Reprezentatywnych Organizacji Związkowych w tych zakresach" - informowała we wrześniu Jastrzębska Spółka Węglowa. Teraz związkowcy chcą rozmawiać o wzroście płac w 2022 roku. Przedstawiciele JSW na razie nie skomentowali tego wniosku.

W ubiegłym, kryzysowym dla JSW roku, w spółce nie było podwyżek ani jednorazowych nagród. W 2020 r. ceny węgla i koksu z Grupy JSW spadły średnio o około jedną trzecią, a przychody Grupy zmalały o blisko 20 proc. W efekcie zamknęła ona 2020 r. stratą przekraczającą 1,5 mld zł. W tym roku - jak wskazują wyniki za dwa pierwsze kwartały - spółka zmniejszyła straty, zaś w trzecim kwartale wypracowała zysk.