W grudniu 2021 roku Kantar Public zapytał, czy Polacy popierają możliwość konkretnych działań związanych z pandemią koronawirusa.

Polacy popierają szczepienia?

Z badania wynika, że najczęściej Polacy (50 proc.) popierają możliwość wprowadzenia obowiązku szczepień dla wszystkich dorosłych Polaków. 17 proc. badanych jest zdecydowanie za, natomiast jedna trzecia (33 proc.) skłania się ku odpowiedzi pozytywnej. Przeciwnikami obowiązkowych szczepień jest 43 proc. Polaków.

Reklama

Nieznacznie rzadziej respondenci (49 proc.) dopuszczają możliwość zamknięcia granic Polski w związku z pojawieniem się nowej mutacji wirusa, w tym 16 proc. zdecydowanie się zgadza, a 33 proc. udzieliło odpowiedzi "raczej tak". Brak poparcia dla takiego rozwiązania wyraża 43 proc. badanych.

Ograniczenie dostępu do miejsc publicznych dla osób niezaszczepionych popiera 48 proc. ankietowanych. 15 proc. stanowczo popiera taki pomysł, natomiast 33 proc. popiera nieco mniej zdecydowanie. 45 proc. Polaków nie popiera wprowadzenia dodatkowych obostrzeń dla osób, które się nie zaszczepiły.

Największy sprzeciw wzbudziła możliwość wprowadzenia lockdownu przed świętami Bożego Narodzenia. 23 proc. Polaków popiera taki pomysł, a 71 proc. badanych jest przeciwnych takiemu rozwiązaniu.

Badanie wykonano w dniach 3-8 grudnia 2021 techniką wywiadów bezpośrednich w domach respondentów roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1004 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat.