"Komisja podjęła dziś decyzję o zamknięciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Niemcom w związku z wyrokiem niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 maja 2020 r. dotyczącym programu skupu aktywów sektora publicznego Europejskiego Banku Centralnego" - czytamy w oświadczeniu KE.

Reklama

Powód zamknięcia procedury naruszeniowej?

Komisja uważa, że należy zamknąć procedurę naruszeniową, ponieważ w swojej odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia Niemcy przedstawiły bardzo mocne zobowiązania.

"W szczególności Niemcy formalnie zadeklarowały, że potwierdzają i uznają zasady autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i jednolitego stosowania prawa unijnego oraz wartości określone w art. 2 TUE, w tym w szczególności praworządności" - uzasadniła Komisja.