To Ziobro naciskał na premiera Mateusza Morawieckiego, by zaskarżyć do TSUE unijne rozporządzenie o warunkowości oraz by złożyć wniosek do TK w sprawie prymatu prawa krajowego nad prawem unijnym. Ale lider Solidarnej Polski działa też z własnej inicjatywy, skarżąc do TK zapisy Europejskiej konwencji praw człowieka po dwóch ostatnich niekorzystnych dla niego wyrokach ETPC.
Reklama
Tym razem Ziobro postanowił zaskarżyć do TK przepisy, na podstawie których Trybunał Sprawiedliwości UE nałożył kary na Polskę w sprawie kopalni Turów (500 tys. euro dziennie) i Izby Dyscyplinarnej SN (1 mln euro dziennie).