DGP: Ile NCBR wydaje obecnie na innowacje? Jakie kwoty będą do dyspozycji w nowej perspektywie unijnej?
Wojciech Kamieniecki: Tegoroczny budżet dofinansowań to 7,1 mld zł, z czego ok. 1 mld zł to środki krajowe, a reszta to pieniądze europejskie. W przyszłym roku budżet będzie wynosił 7,7 mld zł. Będziemy dysponowali większymi funduszami m.in. na projekty związane z obronnością. Minister obrony narodowej postanowił zwiększyć pulę środków na ten cel o 100 mln zł, będziemy więc w większym zakresie wspierać polskie wojsko. Mamy już w tym doświadczenie, a we wspomnianej puli projektów uczestniczą także policja, ABW czy Agencja Wywiadu. Współpraca pozwala na wykorzystanie potencjału innowacyjnego polskich firm i uczelni do rozwoju i unowocześnienia polskiej armii. To pozytywne wyzwanie zarówno dla centrum, jak i dla MON, mobilizuje obie strony.
A co z pieniędzmi na transformację energetyczną?
W ramach szybkiej ścieżki, w której przedsiębiorcy zgłaszają dowolne badania, mogą być finansowane projekty o wartości do 50 mln euro. Jest to jedna z możliwości finansowania projektów związanych z transformacją energetyczną. Niedawno ogłosiliśmy program strategiczny „Nowe technologie w zakresie energii”. Jego budżet to 380 mln zł. Tam można uzyskać dofinansowanie w zakresie innowacyjnych rozwiązań w fotowoltaice, elektrowniach wiatrowych morskich i lądowych czy też w wytwarzaniu i zastosowaniu wodoru jako nośnika energii. Jesteśmy też otwarci na projekty dotyczące magazynowania energii, bo spodziewamy się, że to będzie jedno z ważniejszych zagadnień najbliższej przyszłości. Prowadzimy dziewięć proekologicznych inicjatyw w formie innowacyjnych zamówień publicznych o łącznym budżecie 210 mln zł pochodzących z funduszy europejskich. Chcemy, by powstały m.in. innowacyjne biogazownie, oczyszczalnie, ciepłownie i elektrociepłownie.
Reklama
Wiele rozwiązań technologicznych w tym zakresie trafia do Polski z zagranicy. Z drugiej strony NCBR nie finansuje badań dotyczących istniejących już technologii.
Nie chcemy wyważać otwartych drzwi ani porywać się z motyką na słońce. Nie ma nic złego w korzystaniu z zagranicznych rozwiązań. Warto jednak inwestować w krajowe innowacje. W finansowanych przez nas projektach konieczne jest uwzględnienie komponentu badawczego. Innowacje są motorem rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej. Chodzi np. o systemy informatyczne, algorytmy, które pozwolą na racjonalne wykorzystanie prądu uzyskanego z odnawialnych źródeł energii czy efektywne zarządzanie klastrami energetycznymi skupiającymi w sobie różne rodzaje produkcji i magazynowania energii.
W ostatnich pięciu latach udział algorytmów i sztucznej inteligencji w składanych wnioskach zwiększył się pięciokrotnie. Jeszcze większy skok nastąpił w zakresie sieci neuronowych, na których oparte są mechanizmy samouczące się. Tu wzrost w porównaniu z 2016 r. jest ok. 16-krotny.
Sami również stymulujemy dalsze badania w tym zakresie, choćby poprzez program INFOSTRATEG, w ramach którego zlecamy do badań konkretne zadania np. w zakresie cyfrowej obsługi klienta w urzędach. By jeszcze mocniej rozwijać te obszary, powołaliśmy spółkę NCBR Ideas.