Nowe prawo obejmuje małżeństwa cywilne, rozwody, alimenty, wspólną opiekę nad dzieckiem oraz dochodzenie ojcostwa i dziedziczenie dla niemuzułmanów.

Reklama

Prawo rodzinne na zasadach szariatu

Tak jak w innych państwach Zatoki Perskiej, w całych ZEA prawo rodzinne zostało oparte na zasadach prawa muzułmańskiego (szariatu). Dotychczas niemuzułmanie w Abu Zabi mogli zawrzeć związek małżeński we właściwej ambasadzie lub kościele czy świątyni, jednak pozostałe czynności w ramach prawa rodzinnego były regulowane przez sądy szariackie.

Reklama

Zgodnie z dekretem emira Chalify ibn Zajeda al-Nahjana kobieta i mężczyzna będą "równi wobec prawa" - informuje emiracki dziennik "National News". Jest to szczególnie istotne w przypadku występowania o rozwód, a także w sprawach dotyczących opieki nad dziećmi oraz dziedziczenia.

W przeciwieństwie do zachodnich systemów prawnych szariat afirmuje zróżnicowanie przywilejów i obowiązków kobiet i mężczyzn, a w konsekwencji kobiecie w ZEA jest istotnie trudniej uzyskać rozwód lub dziedziczyć po mężu (w sytuacji, kiedy nie został sporządzony testament).

Reklama

Nowy sąd

Nowy sąd do zajmowania się sprawami rodzin niemuzułmańskich zostanie utworzony w Abu Zabi i będzie działał zarówno w języku angielskim, jak i arabskim.

ZEA w zeszłym roku wprowadziły szereg zmian prawnych na szczeblu federalnym, w tym dekryminalizację przedmałżeńskich stosunków seksualnych i spożywania alkoholu oraz zniesienie przepisów dotyczących łagodzenia kar w przypadku tzw. zabójstw honorowych. Reformy te, wraz ze środkami takimi jak wprowadzenie wiz długoterminowych, są postrzegane jako sposób na zwiększenie atrakcyjności państwa dla inwestycji zagranicznych, turystyki i długoterminowego pobytu.