"Ostateczny kształt nowelizacji jest stanowiony w procesie parlamentarnym. Prezydent Duda podejmie decyzję po jego zakończeniu" - napisał w opublikowanym w poniedziałek liście Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Jakub Kumoch. Jak dodał, "możliwe podpisanie" przez głowę państwa będzie motywowane przez "najwyższy interes Polski i jej obywateli".

Reklama

List Kumocha jest odpowiedzią na pismo wystosowane przez 12 amerykańskich senatorów z obydwu partii, którzy zwrócili się do prezydenta Dudy o zawetowanie nowelizacji Kpa. Politycy argumentowali, że przyjęcie projektu "znacznie zwiększyłoby istniejące trudności, które uniemożliwiają ofiarom i ich rodzinom ubieganie się o zwrot i rekompensatę za mienie bezprawnie zabrane im przez nazistowskie Niemcy i komunistyczny rząd Polski".

Prezydencki minister podkreślił, że projekt prawa, nad którym pracuje Sejm, jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego ogłoszonego jeszcze przed objęciem urzędu przez Andrzeja Dudę. Zaznaczył, że zawarta w proponowanym prawie klauzula wprowadza 30-letni limit czasowy na zakwestionowanie decyzji odebrania mienia tylko w postępowaniach administracyjnych. Zapewnił też, że osoby pozbawione mienia przez komunistyczne władze nadal będą mogły ubiegać się o rekompensatę w drodze procesów cywilnych.

Minister argumentuje, że brak limitów czasowych prowadziłby do "prawnego chaosu". Dodał też, że dotychczasowe doświadczenia z reprywatyzacją były naznaczone korupcją i oszustwami oraz doprowadziły do aktów niesprawiedliwości, w tym eksmisji 40-55 tys. osób oraz przejęcia mienia przez grupy przestępcze.

Reklama

Minister napisał, że Polska zgadza się, że ma specjalną rolę jako gwarant i obrońca pamięci o Holokauście i wywiązuje się z tej roli, podejmując wiele działań na rzecz pielęgnowania historycznych miejsc i placówek związanych z tragedią, wymieniając m.in. Muzeum Auschwitz, POLIN i powstające Muzeum Getta Warszawskiego.

"Społeczności żydowskie stopniowo odzyskują swoje utracone mienie"

"Mogę państwa również zapewnić, że społeczności żydowskie stopniowo odzyskują swoje utracone mienie" - podkreślił Kumoch. Dodał, że relacje polsko-żydowskie są "bardzo bliskie sercu" prezydenta, podkreślając przy tym m.in., że regularnie spotyka się on z przedstawicielami amerykańskich organizacji żydowskich.

Jeszcze w lipcu polski Senat przyjął projekt noweli Kpa, wprowadzając jednak poprawki częściowo odpowiadające na krytykę prawa ze strony m.in. USA i Izraela. Chodzi np. o pozwolenie na zakończenie już rozpoczętych postępowań w sprawie reprywatyzacji oraz wydłużenie vacatio legis do 3 miesięcy.