Jak mówi DGP wiceminister rozwoju Anna Kornecka, mieszkaniową część Polskiego Ładu realizować będą trzy projekty ustaw – dotyczące budowy domów do 70 mkw. (piszemy o nim w tekście poniżej) oraz ustawy o bonie mieszkaniowym i ustawy o gwarancjach spłaty kredytów hipotecznych przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Projekty tych dwóch ostatnich oczekują obecnie na wpis do wykazu prac rządu.
Reklama
Bon mieszkaniowy będzie miał trzy warianty: społeczny, rodzinny i tzw. plus (dotyczący umorzenia zaciągniętych kredytów objętych programem gwarancji).
Kto pierwszy, ten lepszy
Reklama

CZYTAJ WIĘCEJ W E-DGP>>>