Prezydenta Andrzej Duda w poniedziałek spotkał się z przedstawicielami rządu w sprawie Centrów Usług Społecznych i innych inicjatyw prezydenckich w sferze społecznej. Minister rodziny zauważyła, że cała sfera pomocy społecznej, wsparcia osób niepełnosprawnych jest priorytetem dla rządu. Dodała, że wiele przedsięwzięć zostało już wdrożonych np. z inicjatywy prezydenckiej został w czasie pandemii wprowadzony dodatek solidarnościowy, by "wesprzeć osoby potrzebujące".

Reklama

Minister wspomniała o pilotażu centrów usług społecznych. Już podpisane są umowy. Te kamienie milowe, krok po kroku są realizowane - zapewniła. Dodała, że resort monitoruje postępy prac, by ostatecznie wypracować na postawie pilotażu projekt ustawy, który zapewni, że te centra staną się pewnym standardem.

Dla nas, jako ministerstwa, które zajmuje się tą tematyką to jest okres, żeby prowadzić monitoring, badania dążące do tego (...), by przed 2022 rokiem, gdy pilotaże się zakończą byśmy mieli gotowy, wypracowany projekt ustawy - dodała.

Równocześnie Maląg zaznaczyła, że w sferze wsparcia osób niepełnosprawnych zostało już dużo zrobione. Zauważyła, że pomimo tego, że nakłady na ten cel wzrosły do blisko 30 mld zł w 2021 roku z 15 mld zł w 2015 roku, to jednak wiele pozostaje do zrobienia. Przypomniała, że w lutym 2021 roku rząd przyjął Strategia na Rzecz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych do 2030 roku.

Asystencja osób niepełnosprawnych to jest bardzo ważne zdanie. Powinno ono być rzeczywiście już być wprowadzone na mocy ustawy, co daje gwarancję systematyczności tych usług. Dlatego też zostanie przygotowana ustawa i zapewnione środki w ramach Funduszu Solidarnościowego i montażu innych środków - powiedziała.

Reklama

Strategia Deinstytucjonalizacji

Minister zaznaczyła, że w również w ustawie dotyczącej działalności pomocowej powinny być wypracowane odpowiednie rozwiązania. Kolejnym aspektem wspierającym osoby z niepełnosprawnością ma być Strategia Deinstytucjonalizacji, która została przekazana do prekonsultacji. Ona jest bardzo potrzebna. Są to pewne wymagania, która też przed nami stawia UE, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, by w sferze usług społecznych i wsparcia osób wypracowali taki dokument, który przede wszystkim będzie kierunkowym dokumentem i krok po kroku będziemy w stanie go realizować, jeżeli chodzi o wsparcie w zakresie np. domów pomocy społecznej czy innych instytucji - wyjaśniła.

Podsumowała też, że w tej sprawie należy stworzyć koalicję z samorządami czy organizacjami pozarządowymi, aby "ten dokument jak najwcześniej przeprocedować". Dokument - jak zapowiedziała minister - powinien trafić do prac Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu jeszcze w sierpniu.