Pierwszy filar oznacza finansowanie zrównoważonych projektów, przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną oraz ograniczenie śladu węglowego aż do momentu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Zatem spółka zmienia zarówno siebie, jak i otoczenie wokół.

Reklama

– Dbałość o środowisko naturalne, wspieranie rozwoju gospodarki i społeczeństwa oraz zrównoważony rozwój banku są dziś nieodłącznymi elementami biznesowej działalności. Zdecydowanego podejścia do tych kwestii wymagają od nas inwestorzy. Jest to również odpowiedź na wyzwania klimatyczne, społeczne i gospodarcze, przed jakimi staje współczesny świat. Dlatego Bank Pekao zdecydował się na publikację strategii ESG, w której w jasny sposób deklaruje swoje plany na najbliższe lata. Przyjmujemy w niej konkretne zobowiązania wobec naszego otoczenia i pracowników – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao SA.

Bardziej eko

Nowa strategia oznacza zwiększenie puli środków na finansowanie transformacji energetycznej czy zmniejszenie emisji CO2. Chodzi m.in. o wsparcie budownictwa ekologicznego spełniającego warunki termomodernizacji czy rozwijanie floty niskoemisyjnego transportu tak, by klienci banku możliwie sprawnie adaptowali się do zmian klimatycznych i wymogów Nowego Zielonego Ładu. Bank zamierza być bowiem aktywnym uczestnikiem rządowych i unijnych programów odbudowy i transformacji klimatycznej.

– Bardzo ważnym elementem transformacji energetycznej jest sprawiedliwość, którą mają wesprzeć programy unijne i krajowe. Widzimy bardzo aktywną rolę Banku Pekao w dystrybucji i powiększaniu puli środków na obszary, które będą musiały się zmieniać – tłumaczy Marcin Gadomski, wiceprezes Banku Pekao.

Bank będzie też wspierał unowocześnienie energetyki – zainteresowani mogą liczyć na środki na instalacje fotowoltaiczne, budowę farm wiatrowych czy biogazowni. Mamy świadomość stojących przed Polską wyzwań związanych z transformacją energetyczną. Chcemy wspierać proces, który obejmuje ogromną część polskiej gospodarki i wiele rodzimych firm tak, by Polska stała się krajem zielonej i taniej energii. Odpowiedzialne instytucje finansowe mają tu do odegrania ważnej roli – wyjaśniał prezes Banku Pekao podczas konferencji prezentującej strategię.

Skala, jaką chce osiągnąć Pekao w zakresie swoich proklimatycznych działań, jest znacząca – do 2024 r. Pekao zamierza przeznaczyć na zrównoważone pod względem środowiskowym projekty ponad

30 mld zł – z czego ponad 8 mld zł pójdzie na finansowanie zielonych przedsięwzięć, a 22 mld zł to wsparcie emisji obligacji ESG klientów banku. W efekcie, już za niecałe cztery lata, tzw. zielone finansowanie ma stanowić ponad 4 proc. portfela finansowego banku. Dziś to ok. 3,2 proc.

– Już w tej chwili jesteśmy wiodącym bankiem w ESG – wskazywał Marcin Gadomski. – Chcemy, aby te kwoty były jeszcze wyższe – to zależy od tego, jak będzie wyglądał rynek i jakie będzie zapotrzebowanie – dodał.

Jednocześnie bank będzie wycofywał się z brudnej energii, której finansowanie stanowi dziś ok. 1,3 proc. portfela finansowego, a w 2024 r. ma zmniejszyć się do poziomu poniżej 1 proc. Oznacza to, że nie będzie finansowania nowych projektów dotyczących wydobycia węgla czy opartych na tym surowcu przedsięwzięć energetycznych.

Neutralność klimatyczna do 2030 r.

Wprowadzanie zmian na rzecz klimatu Pekao planuje zacząć od własnego podwórka, tak by klienci wiedzieli, że bank sam zmienia się z korzyścią dla środowiska i chce dawać przykład innym podmiotom gospodarczym. Już w tym roku następuje racjonalizacja podróży służbowych, co ma ograniczyć ślad węglowy generowany przez ten segment działalności. Na przyszły rok planowane jest natomiast szersze monitorowanie zużycia surowców w ramach polityki mniejszego marnowania zasobów, a także proekologiczne usprawnienia w placówkach banku. W kolejnych latach nastąpi natomiast pomiar emisji w całym łańcuchu dostaw oraz rozpoczną się prace nad emisją zielonych obligacji. W efekcie, do 2030 r. bank ma być neutralny klimatycznie, a także ograniczyć emisję swoich poddostawców.

Więcej dla społeczeństwa

Drugim filarem strategii banku jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki.

- Chcemy wzmacniać działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki oraz na rzecz podwyższania dobrobytu. Skupimy się na trzech kierunkach – działaniach społecznych mających na celu niesienie pomocy, wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu – mówił Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao.

Reklama

Dlatego bank będzie obejmował swoim mecenatem zarówno przedsięwzięcia charytatywne, jak również kampanie i szkolenia podnoszące poziom kompetencji. Na jego wsparcie mogą liczyć też organizacje społeczne zaangażowane w takie projekty.

W tym aspekcie bank, podobnie jak w kwestiach klimatycznych, zaczyna od siebie. Dowodem jest program „Pekao bez barier” mający na celu zapewnienie najlepszych standardów obsługi z uwzględnieniem klientów ze szczególnymi potrzebami. Chodzi m.in. osoby z niepełnosprawnościami, niewidome czy niemówiące. Będzie też brał udział w edukowaniu społeczeństwa i podnoszeniu świadomości ekologicznej, wykorzystując przy tym narzędzia cyfrowe.

Gospodarka, biznes, innowacje

Od zawsze jednym z głównych celów Banku Pekao było również budowanie wzrostu gospodarczego Polski poprzez wspieranie przedsiębiorców. Ten cel pozostał niezmienny – autorzy strategii deklarują, że nadal bank będzie uczestniczył w programach na rzecz rozwoju i innowacyjności polskiego biznesu.

- Chcemy bardzo silnie działać na rzecz rozwoju naszej gospodarki. Będziemy uczestniczyć w programach gwarancyjnych dla firm i akceleratorów start-upów, ale też planowanych działaniach rządu w najbliższych latach – tłumaczył Jerzy Kwieciński.

Zapowiadał także bliską współpracę z uczelniami, fintechami i innymi firmami technologicznymi. – Bardzo dobrym przykładem jest już istniejąca współpraca Banku Pekao z największym polskim fintechem – Tpay – dodał.

Zaplanowane działania mają przynieść wymierne efekty. Wskaźnik digitalizacji banku do 2024 r. ma wynieść prawie 100 proc. – Dzięki temu będzie można załatwić przez internet praktycznie wszystko – podkreślał Jerzy Kwieciński.

Poprzez systematyczny wzrost wydatków na cele społeczno-środowiskowe, Pekao będzie zwiększać liczbę podjętych nowych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju o co najmniej pięć rocznie. Jednocześnie rosnąć będzie liczba przepracowanych godzin w ramach wolontariatu.

Przejrzyste raporty

W ramach swojej strategii ESG bank zapowiedział również kolejne zmiany w swoim ładzie korporacyjnym. Pekao zapowiada, że utrzyma transparentność w zakresie raportowania działań niefinansowych.

– Przez wiele lat bank był przykładem odpowiedzialnego podejścia do biznesu. Kontynuujemy ten trend. Zachowujemy wysokie standardy i etyczne podejście do biznesu. Uwzględnimy ESG we wszystkich kluczowych obszarach, zachowując transparentność w zakresie raportowania – mówiła Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao.

Pekao będzie też promować rozwój, różnorodność i równość. Ma o to zadbać powołany zespół i rada ds. ESG. Pierwszy będzie stanowił centrum kompetencji w tematach ESG, a także na bieżąco monitorował realizację strategii. Drugi podmiot natomiast ma za zadanie formułować priorytety i budować świadomość społeczną i ekologiczną pracowników.

Materiały prasowe

Pracownicy to filar banku

Zrównoważone cele będą uwzględnione również w systemie motywacyjnym. Bank zadba zatem nie tylko o klientów, ale również swoich pracowników – dlatego znajdzie się też miejsce dla takich inicjatyw jak szkolenia i programy rozwojowe uwzględniające zdrowy styl życia, a także projekt laboratorium innowacji.

– Pracownicy to filar naszej działalności. W Banku Pekao zawsze podchodzimy do rozwoju z poszanowaniem różnorodności i tworzenia atrakcyjnego miejsca pracy. Dlatego od zawsze stawialiśmy na szkolenia, biorąc pod uwagę dobre samopoczucie pracowników. Już kilka miesięcy temu aktywowaliśmy naszą społeczność kobiet w ramach programu „Bez cukru” – mówiła wiceprezes. W ramach projektu, kobiety, które stanowią ponad 70 proc. grona pracowników Banku Pekao, będą mogły uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach poświęconych m.in. przywództwu, budowaniu marki personalnej, zagadnieniom związanym z rewolucją cyfrową, efektywnym zarządzaniem czasem i godzeniem wyzwań wynikających z łączenia pracy zawodowej z rolą rodzica.

By utrzymać atrakcyjność pracy, bank deklaruje, że zadba o atrakcyjny system wynagradzania powiązany z wynikami, a także będzie dawał możliwość elastycznych form zatrudnienia – np. w postaci zdalnej bądź hybrydowej tak, by zachować równowagę między pracą a życiem osobistym.

– Będziemy kontynuować plany sukcesji od lat stosowane w banku w odniesieniu dla kluczowych stanowisk – zapewniała wiceprezes.

Zaplanowano również coroczny przegląd płac, w ramach którego Pekao zadba o zmniejszanie się luki w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami, a także utrzyma zrównoważony poziom liczby kobiet i mężczyzn na stanowiskach menedżerskich.

– Cenimy sobie dialog z pracownikami. Przy wykuwaniu strategii szeroko konsultujemy z nimi wszelkie pomysły. Jesteśmy z tego dumni i ma to się przełożyć na rozwój firmy i satysfakcję pracujących – wskazywała.

W efekcie bank ma być jeszcze wyżej w rankingach i badaniach reputacji.

– Nasze działania prowadzimy nie od dziś i od dawna są przedmiotem badania globalnych liderów opinii ESG. Już dziś jesteśmy oceniani wysoko, ale widać jeszcze potencjał do wzrostu. Bardzo zależy nam na poprawie lokaty w rankingach i indeksach ESG – spuentowała swoją wypowiedź wiceprezes Magdalena Zmitrowicz.

GRK

Materiały prasowe