Minister wskazał, że główną barierą dla pacjentów w dostępie do lekarzy POZ jest w tej chwili nadużywanie teleporad, a – jak zaznaczył – ten dostęp jest teraz kluczowy dla odbudowy zdrowia publicznego w sytuacji, gdy epidemia osłabła, a personel medyczny jest zaszczepiony. Są takie przychodnie, gdzie teleporady zdominowała wszystkie inne formy świadczenia usług i wyparła bezpośredni kontakt z pacjentem – powiedział. Wyjaśnił, że jeżeli chcemy poprawić zdrowie publiczne, to priorytetem jest to, aby pacjent miał bezpośredni kontakt z lekarzem.70 placówkami

Reklama

Niedzielski: Nie przedłużę umów z 70 placówkami

Uszczegółowił, że w blisko połowie przychodni POZ udział teleporad wynosi ponad 50 proc., ale są też takie podmioty, u których wynosi on nawet powyżej 90 proc. i nie są to pojedyncze podmioty, bo jest ich w całym kraju około 200. Część z tych podmiotów ma zawarte umowy na czas określony, a część na czas nieokreślony. Dlatego zdecydowałem się, w przypadku tych podmiotów, których liczbę określam na 70, które mają wskaźnik świadczenia teleporad powyżej 90 proc, by nie przedłużyć umów na świadczenie z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – zaznaczył.

Minister dodał, że wiadomo, które są to przychodnie, a obowiązkiem szefa resortu zdrowia jest nie tylko reagowanie na tę sytuację, ale również zapewnienie pacjentom dostępu, który nie będzie oznaczał pogorszenia warunków. Podkreślił, że wszyscy pacjenci placówek, z którymi NFZ nie przedłuży umów, będą mieli zapewnioną opiekę.

Reklama

Nie przedłużając tych umów, gwarantujemy naszym pacjentom, że będą mieli zapewniony dostęp do lekarza POZ – powiedział. Ponadto minister stwierdził, że te 18 miesięcy, czyli okres, na który zostaną zawarte umowy, były wykorzystane na gruntowną i fundamentalną reformę POZ.