Do 18 lipca potrwają konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) na lata 2021–2027. Jego łączna wartość to 25 mld euro, czyli ok. 114 mld zł. FEnIKS ma być następcą dotychczasowego programu Infrastruktura i Środowisko i jednocześnie największym funduszem w nowej perspektywie UE. Teraz znany jest już proponowany podział środków na poszczególne zadania. W programie znalazły się m.in. środki na inwestycje w poprawę bezpieczeństwa energetycznego, ochronę zdrowia, kulturę. Jednak najwięcej pieniędzy – ponad 14,5 mld euro (ok. 66 mld zł) ma być przeznaczone na transport. Choć Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podkreśla, że realizacja FEnIKS-a ma być m.in. częścią dochodzenia do Europejskiego Zielonego Ładu, który ma walczyć ze zmianami klimatycznymi...
Reklama