Dotyczy ono możliwości przedłużenia kadencji takich organów jak Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, I Prezes Sądu Najwyższego oraz Prezes Trybunału Konstytucyjnego. TK zwrócił uwagę, że...
Reklama