30 lat temu podpisano "Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami".

Reklama

Przewodniczący niemieckiej Komisji Stosunków Gospodarczych z Europą Wschodnią Oliver Hermes w wydanym z tej okazji oświadczeniu stwierdza, że "wspólna historia sukcesu" polsko - niemieckiego w dziedzinie gospodarki powinna być bardziej ceniona i dostrzegana w naszych krajach. Polsko-niemieckie porozumienie położyło na początku lat dziewięćdziesiątych podwaliny pod tę historię sukcesu.

"Oczekiwania znacznie przekroczone"

Przed 2004 rokiem Niemcy i niemiecka gospodarka z wielkim zaangażowaniem prowadziły kampanię na rzecz członkostwa Polski w UE - podkreśla Hermes. Od początku wierzyliśmy w powodzenie tego partnerstwa, w otwarte granice i członkostwo Polski w europejskim rynku wewnętrznym.

Nasze oczekiwania zostały znacznie przekroczone. Polska w bardzo krótkim czasie stała się absolutnie czołowym partnerem niemieckiej gospodarki. Dzięki mądrej polityce Polski, każdy cent unijnej pomocy strukturalnej zwrócił się dwa, a nawet trzy razy, także w odniesieniu do gospodarki niemieckiej - przyznaje Oliver Hermes.

W ubiegłym roku Polska wyprzedziła Włochy wśród niemieckich partnerów handlowych na świecie i awansowała na piąte miejsce podkreśla szef Komisji Stosunków Gospodarczych z Europą Wschodnią. W Polsce powstaje już wiele innowacyjnych produktów niemieckich firm.

Zainteresowanie niemieckiej gospodarki współpracą w tematach, takich jak Zielony Ład czy Przemysł 4.0, jest ogromne. Tutaj Niemcy i Polska mogłyby wspólnie przyjąć wiodącą rolę w Europie - twierdzi Hermes.

Komisja Stosunków Gospodarczych z Europą Wschodnią (założona w 1952 r.) promuje niemiecką gospodarkę w 29 krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. Handel Niemiec z tymi krajami stanowi około jednej piątej całkowitego niemieckiego handlu zagranicznego. Komisja zrzesza około 350 firm członkowskich i stowarzyszeń i jest wspierana przez sześć centralnych stowarzyszeń gospodarki niemieckiej.