Z powodu niewystarczającego uzasadnienia Sąd stwierdził nieważność decyzji Komisji zatwierdzającej pomoc państwa przyznaną przez Niemcy na rzecz przewoźnika lotniczego Condor Flugdienst. Jednakże ze względu na kontekst gospodarczy i społeczny naznaczony pandemią Covid-19 zawiesił on skutki stwierdzenia nieważności do czasu wydania przez Komisję nowej decyzji - czytamy w oświadczeniu przesłanym przedstawicielom mediów.

Reklama

Pomoc dla linii Condor

W kwietniu 2020 r. RFN zgłosiła Komisji pomoc indywidualną na rzecz przewoźnika lotniczego Condor Flugdienst GmbH w postaci dwóch pożyczek w wysokości 550 mln euro, gwarantowanych przez państwo z preferencyjną stopą oprocentowania. Środek ten miał na celu zrekompensowanie Condorowi szkód poniesionych bezpośrednio w wyniku odwołania lub reorganizacji jego lotów w następstwie wprowadzenia ograniczeń w podróżowaniu w kontekście pandemii Covid-19 - przypomniał Sąd.

Decyzją z dnia 26 kwietnia 2020 r. Komisja Europejska uznała zgłoszoną pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym UE. Zaskarżyły ją jednak do Sądu UE irlandzkie linie Ryanair.

Reklama