Siedem państw UE – Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Grecja, Chorwacja i Polska – podjęło decyzję o połączeniu się z unijnym systemem informatycznym weryfikującym certyfikaty COVID i rozpoczęło ich wydawanie - podała we wtorek Komisja Europejska.

Reklama

Niedzielski podkreślił na konferencji prasowej, że od wtorku certyfikaty wydawane są do użytku obywateli. - Bardzo ważne jest to, że formalny start tego systemu nastąpi 1 lipca. Wtedy to wszystkie kraje będą uznawały nawzajem ten standard i również będzie od tego momentu obowiązywało rozporządzenie unijne - zaznaczył minister zdrowia.

Ale, jak mówię, Polska znalazła się w grupie liderów, którzy będą od 1 czerwca już wydawali te certyfikaty do użytku swoich obywateli - dodał.

Internetowe Konto Pacjenta

Bardzo ważny jest również fakt, że - oprócz tej elektronicznej wersji, o której mówiłem, w Internetowym Koncie Pacjenta - każdy, kto jeszcze nie korzysta z tej usługi, będzie mógł w dowolnym podmiocie medycznym zwrócić się z prośbą (...) o to, by otrzymać odpowiedni wydruk - tłumaczył.

Szef resortu zdrowia podkreślił, że namawia do korzystania z Internetowego Konta Pacjenta, ale - dodał - cały czas ta tradycyjna metoda wydruku jest również możliwa.

Każdy przedstawiciel zawodu medycznego, który ma dostęp do aplikacji gabinet.gov.pl, będzie mógł wydrukować dla pacjenta potwierdzenie w każdej z tych trzech kategorii - czyli wykonania testu, czyli statusu ozdrowieńca i oczywiście bycia zaszczepionym - zaznaczył Niedzielski.

Certyfikat COVID będą dostępne w formacie cyfrowym lub papierowym. Mają potwierdzać, że dana osoba została zaszczepiona przeciw COVID-19, ma negatywny wynik testu lub przeszła COVID-19. Wspólne ramy unijne umożliwiają państwom członkowskim wydawanie certyfikatów, które są akceptowane w innych krajach UE.