Jak doszło do tego, że SN będzie w piątek rozstrzygał, czy prawo do zdrowego i czystego powietrza jest dobrem osobistym?
Reklama
Sprawa III CZP 27/20 zawisła przed Sądem Najwyższym jako pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach w sprawie zanieczyszczenia powietrza, którą rozpoczął mieszkaniec Rybnika. Dodatkowe światło na problem jakości powietrza w Rybniku rzuciły niedawne badania naukowców z Francji i Belgii, które wykazały, że dzieci mieszkające w Rybniku są średnio ponad 425 proc. bardziej narażone na działanie substancji rakotwórczych z zanieczyszczonego powietrza niż ich rówieśnicy ze Strasburga.
Trujące powietrze nie jest problemem tylko Rybnika…
Szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza nie jest dziś przedmiotem dyskusji. Szacuje się, że ponad 4 mln przedwczesnych zgonów w skali globalnej, ponad 400 tys. w samej Unii Europejskiej i około 48 tys. w Polsce ma związek z zanieczyszczeniem powietrza. Na zanieczyszczenie powietrza składa się wiele różnych substancji, jednak na szczególną uwagę zasługują dwa związki: pył zawieszony powstający ze spalania paliw stałych oraz dwutlenek azotu z transportu samochodowego. Oba mają bardzo szkodliwy wpływ na zdrowie ludzkie. Najnowszy raport Europejskiej Agencji Środowiska, z 2020 r., wskazuje, że Polska jest wśród krajów UE, które znacząco i regularnie przekraczają limity jakości powietrza.