Diety parlamentarne deputowanych odpowiadają w przybliżeniu wynagrodzeniom sędziów federalnego sądu najwyższego.

Reklama

Przed kilkoma laty rozwój diet parlamentarnych został powiązany z rozwojem płac w kraju, dzięki czemu posłowie nie musieli już sami głosować nad ich wysokością, co regularnie wywoływało krytykę.

W ostatnim roku płace spadły z powodu kryzysu związanego z pandemią. Tzw. indeks płac nominalnych spadł o 0,7 proc. w związku z czym wynagrodzenia posłów są teraz również obniżone.

Pierwsza obniżka diet w historii Bundestagu

Jak pokazują statystyki Bundestagu, jest to pierwsza obniżka diet w historii parlamentu.

W pierwszym Bundestagu w 1949 roku deputowani otrzymali 600 marek dodatku.