Rozporządzenie wprowadza możliwość prowadzenia działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Umożliwia też korzystanie z obiektów sportowych na otwartym powietrzu z limitem 25 osób.

Reklama

Od kiedy obowiązuje rozporządzenie?

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.