W związku z obecnie realizowanymi robotami budowlanymi związanymi z Budową drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską" - Część I wydobyto około 17 kg omawianego surowca (bursztynu - PAP) - napisano w odpowiedzi na interpelację.

Reklama

Dodano, że przeznaczenie bursztynu zostanie ustalone do końca realizacji pierwszego etapu robót.

Prace na terenie Mierzei Wiślanej

Resort przypomina, że prace prowadzone na terenie Mierzei Wiślanej nie są związane z eksploatacją złoża bursztynu na podstawie koncesji geologicznej, a z robotami budowlanymi mającymi na celu realizację przekopu.

Przedmiotowa inwestycja nie zakłada wydobywania złóż kopalin w tym bursztynu i ich gospodarczego wykorzystania. Ponadto w trakcie realizacji przedsięwzięcia zaakceptowano rozwiązanie technologiczne, które znacznie ogranicza niezbędną do wykonania ilość robót ziemnych. Dotychczasowe wydobycie niewielkiej ilości bursztynu nastąpiło zatem przy okazji prowadzenia w obszarze ww. inwestycji robót ziemnych, które nie dochodzą do poziomu złoża - dodano.

Pierwszy etap budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną rozpoczął się w październiku 2019 roku. Budowa przebiega zgodnie z harmonogramem i ma zakończyć się w połowie 2022 roku.