18 marca 2021 roku sejmowa podkomisja nadzwyczajna przyjęła projekt nowelizacji ustawy deweloperskiej powołujący Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Zaproponowana obowiązkowa danina na jego rzecz w wysokości 2 proc. wartości nieruchomości podniesie ceny mieszkań. PZFD komentuje zaproponowane rozwiązania.

Reklama

Ile pieniędzy wpłynie do Funduszu?

W trakcie obrad podkomisji wnioskodawca, którym jest UOKiK, sprzeciwił się wnioskowi posłów KP o obniżenie obowiązkowej składki na jego rzecz do 0,5 proc. Wnioskodawca nie jest też w stanie oszacować, ile pieniędzy wpłynie do Funduszu.

Niemal wszystkie z kilkudziesięciu poprawek PZFD zostały odrzucone, w tym ta mówiąca o możliwości przeniesienia deweloperskiego rachunku powierniczego do innego banku, gdyby pierwszy był zagrożony niewypłacalnością lub jego rating spadł. Ponadto odrzucona została poprawka PZFD, aby nie pobierać drugi raz składki ubezpieczeniowej za to samo mieszkanie, w przypadku gdy na prośbę lub z winy klienta rozwiązana została umowa.