- Przed laty mój śp. brat powiedział, że silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu. To ważne słowa, którymi kierował się on i my kierujemy się, prowadząc politykę wobec tego regionu - oznajmił Jarosław Kaczyński.

Reklama

Integracja infrastrukturalna

- To słowa, które wyrażają dążenie do tego, by Polska była rzeczywiście jednolitym, zgodnie z konstytucją, państwem, scalonym, zintegrowanym, silnym - dodał.

Ta integracja - podkreślił - ma różne aspekty, w tym infrastrukturalny.

- Przez bardzo wiele lat było tak, że pewna część naszego terytorium, Pomorza Zachodniego, była w jakieś mierze od pozostałej części naszego kraju, ojczyzny, oddzielona i trzeba było to zmienić i rzeczywiście potrzebna była tutaj wola, bo ta inwestycja z punktu widzenia kalkulacji czysto ekonomicznych, takich zupełnie oderwanych od wszelkiego rodzaju innych przesłanek, mogłaby być poddawana w wątpliwość i była poddawana w wątpliwość - powiedział Jarosław Kaczyński.

RP już "pod każdym względem jednym państwem"?

Reklama

- Rozpoczyna się wiercenie tunelu. To chwila ważna, chwila, która - mam nadzieję - zostanie zapamiętana, bo teraz już wiemy na pewno, że ten tunel powstanie i Zachodnie Pomorze, a co za tym idzie Rzeczpospolita Polska będzie połączona, będzie już pod każdym względem jednym państwem, jedną ziemią, jedną naszą wspólną ojczyzną - powiedział Kaczyński.

Jego zdaniem jest to bardzo ważne w wielu wymiarach, zarówno gospodarczym, jak i kulturowym. - Kwestia, która musi być brana pod uwagę przez władze - nie tylko tutaj w Szczecinie, ale także w Warszawie - rządowe i samorządowe (...) to kwestia pełnej, kulturowej integracji, to kwestia odrzucenia tego fatalnego i ośmieszającego pomysłu niektórych, by wybierać sobie nowych przodków, nie tych, którzy byli naprawdę, tylko tych, którzy w istocie z nami nic nie mieli wspólnego, a niejednokrotnie na Polskę podnosili rękę - mówił prezes PiS.

- To wszystko jest pewna całość, to jest całość, której nie wolno rozrywać. To jest polityka, która musi być przedsięwzięciem w bardzo różnych aspektach, jedna - prowadzona przez wszystkich w ramach tej integracji ludzi, którym powierzono na różnych szczeblach władzę(...) To jest konieczne, by Polska trwała - podkreślił wicepremier.