Ohnsorge: Polska polityka pieniężna elementem ożywienia w Europie Środkowej

Reklama

W opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla portalu Obserwator Finansowy (obserwatorfinansowy.pl), odpowiadająca za prognozy w Banku Światowym Franziska Ohnsorge oceniła, że 2021 r. przyniesie niewielkie ożywienie w krajach Europy Środkowej, podobnie jak w przypadku większości rynków wschodzących i gospodarek rozwijających się.

Spodziewamy się, że wzrost gospodarczy w Europie Środkowej wyniesie 3,6 proc., czyli będzie podobny do tempa wzrostu oczekiwanego w strefie euro. Siłą napędową ożywienia będzie poprawa koniunktury w handlu światowym i aktywności gospodarczej w strefie euro oraz wyjątkowo akomodacyjna polityka prowadzona przez cały 2021 rok, w tym polityka stóp procentowych bliskich zeru na Węgrzech i w Polsce - powiedziała menedżerka BŚ.

Zastrzegła jednocześnie, że perspektywa ta obarczona jest "podwyższonym ryzykiem" i w dużym stopniu zależy od przebiegu pandemii. Opanowanie pandemii trwa dłużej niż oczekiwano; w szczególności turystyka może nie wyjść tak szybko z kryzysu. Przedłużające się problemy turystyki mogą obniżać dynamikę wzrostu, szczególnie w krajach zależnych od tego sektora, w tym w niektórych krajach Europy Środkowej, w Turcji czy na Bałkanach - wskazała.

Z drugiej strony, zdaniem Ohnsorge, polityka, która zwiększa wykorzystanie strukturalnych funduszy unijnych, może stymulować inwestycje i wzrost w Europie Środkowej. W rozmowie z Obserwatorem Finansowym oceniła też, że pomimo wcześniejszych obaw, globalne łańcuchy wartości okazały się zaskakująco odporne, a światowy handel towarami powrócił do poziomu sprzed pandemii.

Pandemia może dodać impetu automatyzacji i cyfryzacji, co może wspierać dalsze przesuwanie gospodarek wschodzących i rozwijających się ku operacjom o wyższej produktywności w globalnych łańcuchach wartości, zwłaszcza jeśli będzie to wspierane inwestycjami w transport i łączność cyfrową - wskazała.

Według Ohnsorge z biegiem czasu łańcuchy dostaw mogą ulec restrukturyzacji w sposób zwiększający ich zróżnicowanie i odporność. Przed Europą Środkową może to otworzyć nowe możliwości w globalnych łańcuchach wartości, które promują handel, bezpośrednie inwestycje zagraniczne i transfer wiedzy - oceniła menedżerka Banku Światowego.