Pomoc dla przedsiębiorców

Wsparcie państwa dla przedsiębiorstw, dotkniętych pandemią, wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Jak wynika z zapowiedzi rządu wsparcie dla branż, najbardziej dotkniętych obostrzeniami w trakcie II fali pandemii ma wynieść około 40 mld zł.

Nasz rząd i instytucje państwa polskiego intensywnie negocjują z Komisją Europejską zgodę na kolejne środki pomocowe. […] Komisja zgodziła się na przedłużenie wszystkich dotychczasowych stosowanych od wiosny instrumentów pomocowych. Zgodziła się też na kolejne ważne rozstrzygnięcia, takie jak umorzenie dla tych wszystkich branż, które są dotknięte obostrzeniami, umorzenie w 100% pomocy z Polskiego Funduszu Rozwoju, przyznanej wiosną tego roku – powiedział Gowin w trakcie konferencji prasowej.

Reklama

Zaznaczył, że Polska jest […] liderem jeżeli chodzi o negocjowanie zupełnie nowego instrumentu pomocowego - refinansowania firmom dotkniętym i branżom dotkniętym obostrzeniami do 75% kosztów stałych.

Ta kolejna tarcza pomocowa opiewa na kwotę ok. 40 mld zł – dodał.

Przypomniał także, że w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) trwają prace nad tarczą prawną – uproszczeniem i dostosowaniem przepisów prawnych, by były bardziej przyjazne dla przedsiębiorców.