Fundusz, który utworzyły państwa UE, ma pozwolić Grupie EBI (Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny) na "zwiększenie wsparcia dla inwestycji o ok. 200 mld euro".

Reklama

Jak wskazało w komunikacie MF, głównym celem funduszu jest finansowanie operacji o wysokim profilu ryzyka. Bank skorzysta przy tym z pokrycia ryzyka w ramach gwarancji udzielonych przez państwa członkowskie. Fundusz będzie mieć określone, indywidualne cele i kryteria kwalifikowalności. Okres inwestycji Funduszu będzie trwać do końca 2021 r. z możliwością przedłużenia - podkreślono.

MF wyjaśniło, że udział Polski w Funduszu umożliwi skorzystanie ze wsparcia finansowego przez polskie podmioty, które zmagają się ze skutkami pandemii COVID-19. Chodzi o pożyczki, inwestycje kapitałowe i quasi-kapitałowe, udziały w ryzyku, zakup papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami oraz gwarancje.

Pomoc ma być oparta na instrumentach finansowych wdrażanych zgodnie z potrzebami we współpracy z krajowymi instytucjami finansowymi oraz bankami rozwoju - w Polsce Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Reklama

Wsparcie mają udzielać: banki komercyjne, instytucje finansowe i gwarancyjne, mikrofinansowe oraz rozwojowe. W komunikacie wskazano też na spółki leasingowe, fundusze kapitałowe (venture capital), spółki celowe czy prywatne fundusze kredytowe.

Umowę, zgodnie z którą Polska przystąpiła do Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego, podpisał w czwartek minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.