"Po dokonaniu analizy wydatków zaplanowanych w tegorocznym budżecie Kancelarii Sejmu, w tym ich realizacji w pierwszym półroczu 2020 r., Szef Kancelarii Sejmu Pani Minister Agnieszka Kaczmarska, podjęła decyzję o ich zmniejszeniu w łącznej kwocie 37 mln 796 tys. zł. Powyższa kwota stanowi oszczędność pieniędzy publicznych zaplanowanych w budżecie Kancelarii Sejmu, który jest jedną z części budżetowych budżetu państwa oraz zmniejszy łączną kwotę wydatków budżetowych państwa" - czytamy w dokumencie.

Reklama

Szefowa Kancelarii Sejmu podkreśliła, że decyzja ta ma związek z ogłoszonym przez Ministra Zdrowia stanem epidemii COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, w efekcie którego utrudnione jest wykonanie części zaplanowanych zadań, związanych z działalnością Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.

"Ograniczenia dotyczą m.in. współpracy zagranicznej, w tym przyjmowania delegacji zagranicznych oraz rekrutacji, w tym naboru do Straży Marszałkowskiej. Odwołane zostały także konkursy, spotkania i szkolenia. Zrezygnowano bądź ograniczono zakres robót remontowych i inwestycyjno-budowlanych. Największe oszczędności – 22 mln 139 tys. zł – zostały zgłoszone w tzw. wydatkach bieżących. W tej grupie wydatków zmniejszone będą koszty wynikające z bieżącej obsługi Sejmu i delegacji międzynarodowych, w tym m.in. ograniczone zostaną wydatki na zakup mebli do sali konferencyjnych, paliwa i materiałów biurowych" - czytamy w dokumencie.

Zmniejszone zostały również wydatki dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych, robót remontowych, szkoleń, które nie mogą się odbywać w związku ze stanem epidemii.

"Ponad 14 mln zł oszczędności przyniesie redukcja wydatków majątkowych. Kancelaria Sejmu zrezygnuje m.in. z zakupu w br. samochodów osobowych i sprzętu gastronomicznego. Ponadto nie zostanie wykonany szereg planowanych remontów budynków m.in. budynku K (tzw. Stary Dom Poselski)" - podkreślono w dokumencie szefowa Kancelarii Sejmu.

"W związku z powyższymi oszczędnościami, 11 sierpnia 2020 r. na ręce Ministra Finansów zostało przekazane pismo wnoszące o zmniejszenie o 37 mln 796 tys. zł kwoty planowanych wydatków w części 02 – Kancelaria Sejmu"- czytamy w dokumencie.

Zgodnie z ustawą budżetową na 2020 r. podpisaną 30 marca przez prezydenta tegoroczne wydatki na Kancelarię Sejmu zaplanowano na 557 535 mln zł.