Nad propozycją Pawlaka pracuje już Ministerstwo Gospodarki, które przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Reklama

"Możliwość przekazywania 2 proc. podatku na OPP zwiększy, moim zdaniem, zaangażowanie obywateli w sprawy społeczne. Wpisuje się to w realizację Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011, którego jednym z filarów jest aktywne społeczeństwo" - mówi wicepremier Waldemar Pawlak.

Wicepremier tłumaczy, że nie tylko pomoże to organizacjom, ale też przyspieszy rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Czy budżet państwa to wytrzyma? Nie wiadomo. Tak samo jak w wypadku innej propozycji Pawlaka. Chce on dofinansowywać także tzw. firmy społeczne. "Nowe możliwości dałoby np. ustanowienie 1 proc. CIT na rzecz przedsiębiorstw społecznych. Wiem, że taka propozycja wymaga wykonania dodatkowych analiz i kolejnych zmian przepisów. Resort gospodarki jest gotowy do ścisłej współpracy w tej sprawie" - mówi Pawlak.