W związku działaniami profilaktycznymi, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, zwracamy się do klientów ZUS z prośbą o ograniczenie bezpośrednich wizyt w placówkach Zakładu – powiedział rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski.

Reklama

W przypadku potrzeby kontaktu można korzystać z informacji telefonicznej (22 560 16 00), konsultanci są dostępni w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18. Można korzystać również z kontaktu e-mail (cot@zus.pl). Kontakt możliwy jest także za pośrednictwem usług elektronicznych dostępnych na portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Zakład informuje również, że przedsiębiorcy mający trudności w regulowaniu składek mogą skorzystać z pomocy doradcy w sprawie ulg i umorzeń. Zachęcamy, aby korzystać z tego telefonicznie lub mailowo – wskazuje rzecznik ZUS.

Doradca ds. ulg i umorzeń na podstawie informacji przedstawionych przez klienta wskazuje mu najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań. Może zaproponować płatnikowi rozłożenie zadłużenia na raty, odroczenie terminu płatności, zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Reklama

W szczególnie trudnych sytuacjach określonych przepisami prawa możliwe jest również umorzenie należności, niemniej jednak jest to instrument, z którego korzystamy niezmiernie rzadko - powiedział rzecznik ZUS. Zakład może umorzyć należności w przypadku stwierdzenia całkowitej nieściągalności należności lub gdy osoba opłacająca należności znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej.