Tego dnia w ramach pobytu na Światowym Forum Ekonomicznym prezydent brał udział w zorganizowanej w Domu Polskim debacie poświęconej "gospodarczej żywotności Europy Środkowej i Wschodniej". Dyskusja odbyła się z udziałem m.in. prezydentów Chorwacji i Łotwy, Kolindy Grabar-Kitarović i Egilsa Levitsa, oraz premiera Estonii Juriego Ratasa.

Reklama

Duda podkreślił, że Europa Środkowo-Wschodnia jest najszybciej rozwijającym się regionem Europy i prawdopodobnie świata. Zaznaczył, że prawie pięć lat temu powstała Inicjatywa Trójmorza, której celem jest wzmocnienie integracji infrastrukturalnej i gospodarczej krajów regionu Bałtyku, Adriatyku i Morza Czarnego.

Rezultaty są widoczne. Znaczenie gospodarcze regionu rośnie – podkreślił prezydent.

Jak mówił Duda, Europa Środkowo-Wschodnia stała się motorem gospodarczym dla całej UE. „Dzisiaj jesteśmy jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów Europy. Pomiędzy 1996 a 2017 gospodarki naszych krajów zanotowały 114 proc. wzrostu PKB per capita w porównaniu do 27 proc. wzrostu w krajach zachodnich” – poinformował.

Przekonywał też, że Europa Środkowo-Wschodnia jest jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów dla inwestycji. Nasze gospodarki nieustannie doganiają zachodnich konkurentów, jeśli chodzi o najważniejsze wskaźniki ekonomiczne. Wciąż jesteśmy w stanie zaoferować relatywnie niskie koszty pracy, silny kapitał ludzki, dobrze wykształconych ludzi, przyjazne środowisko podatkowe, ogromny rynek konsumencki i najlepsze lokalizacje dla zagranicznych inwestycji – ocenił prezydent Duda.

Reklama

Podkreślił też, że Polska jest najsilniejszą gospodarką wśród krajów regionu i "jednym z europejskich mistrzów rozwoju".

Prezydent zauważył, że mimo sukcesów gospodarczych kraje naszego regionu wciąż stoją przed wyzwaniami związanymi z ograniczeniami infrastrukturalnymi i wymagają znaczących inwestycji. Według badań potrzeby inwestycyjne dotyczące modernizacji w zakresie transportu, energii, infrastruktury cyfrowej w 12 krajach Europy Środkowej i Wschodniej wymagają ponad 1 biliona euro. Inicjatywa Trójmorza to nasza odpowiedź – powiedział prezydent

Wyraził przekonanie, że ta inicjatywa zwiększy gospodarczą spójność regionu z resztą UE. Kraje Trójmorza łączą wysoki wzrost z dużą stabilnością, dlatego inwestorzy mogą osiągać tu wysoki i bezpieczny zysk – przekonywał Duda.

Jak mówił, strategicznym celem Inicjatywy Trójmorza jest wzmocnienie rozwoju komunikacji na linii Północ-Południe, sieci drogowej i kolejowej, żeglugi śródlądowej, interkonektorów energetycznych oraz infrastruktury cyfrowej.

Reklama

Zaznaczył, że tych celów nie uda się osiągnąć bez prywatnego kapitału. Z tego względu, mówił Duda, w minionym roku dzięki współpracy Polski, Rumunii, Czech i Łotwy powstał Fundusz Inwestycyjny Trójmorza, by zbliżyć do siebie prywatnych i publicznych inwestorów. Przypomniał, że także w ubiegłym roku podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy powołano wspólny indeks giełdowy Trójmorza CEE+. Współpraca warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych i innych lokalnych giełd otwarła region na inwestorów i firmy z całego świata – powiedział prezydent.

Prezydent Chorwacji Grabar-Kitarović przekonywała, że Inicjatywa Trójmorza ma na celu wzmocnienie nie tylko krajów regionu, ale całej Europy, bo – jak podkreśliła – „silna Europa Centralna i Wschodnia to silniejsza Unia Europejska. Przypomniała, że partnerami Inicjatywy Trójmorza są Niemcy i Stany Zjednoczone, a także instytucje takie jak EBOR, EBI i Bank Światowy.

Prezydent Łotwy Levits podkreślił, że słowem, które najlepiej opisuje region Trójmorza, jest: dynamizm. Europa Środkowo-Wschodnia to jeden z najbardziej dynamicznych regionów Europy i świata. Nasze kraje mają wielu dobrze wykształconych ludzi i przedsiębiorstwa, które nie boją się podejmować ryzyka - mówił.

Premier Estonii Ratas przypomniał, że 17 czerwca w Tallinie odbędzie się piąty szczyt Inicjatywy Trójmorza. Jak mówił, jako gospodarz szczytu Estonia chce się skupić na cyfryzacji i infrastrukturze cyfrowej. Zaznaczył, że jego kraj będzie też angażować się na rzecz rozwijania Funduszu Inwestycyjnego Trójmorza, by stał się silnym i skutecznym narzędziem rozwoju regionu.