Dodano, że Urząd KNF skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczące prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium RP bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Reklama

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku, do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.