Utrzymaniu wzrostu PKB sprzyja sytuacja wewnętrzna w Polsce, m.in. realizacja pakietu fiskalnego stymuluje popyt wewnętrzny, a podwyższenie płacy minimalnej będzie dodatkowym wsparciem dla konsumpcji w 2020 roku - napisali ekonomiści w swojej analizie.

Reklama

Niemniej krajowa gospodarka zaczyna odczuwać skutki trwającego ponad rok pogorszenia koniunktury w Niemczech. "Wskazuje na to stopniowe pogorszenie wyników przetwórstwa przemysłowego i eksportu. Pozostajemy jednak relatywnie odporni na osłabienie popytu zewnętrznego. Szczepionką przeciwko niemieckiej dekoniunkturze okazał się też m.in. brexit, który zwiększył atrakcyjność Polski jako miejsca lokowania zagranicznych inwestycji typu +greenfield+" - uważają twórcy prognozy. Polska zanotowała największy wzrost w UE tego typu inwestycji, w wysokości ok. 5 proc., porównując 2018 r. do 2015 r.

Ekonomiści nie przewidują zmian w polityce pieniężnej RPP. "Najbardziej prawdopodobny scenariusz to stabilizacja stóp procentowych NBP co najmniej do końca 2020. Wysoka inflacja i obawy o stabilność systemu finansowego wykluczają obniżki stóp, a osłabienie wzrostu gospodarczego i polityka pieniężna głównych banków centralnych ograniczają prawdopodobieństwo podwyżki" - oceniają eksperci PKO BP.

Główny ekonomista banku Piotr Bujak zwrócił uwagę, że stan finansów publicznych jest najlepszy w historii, co pokazują opublikowane dane Eurostatu ws. sektora finansów publicznych. "Pomimo negatywnych tendencji w handlu zagranicznym deficyt na rachunku obrotów bieżących nie przekroczy 1 proc. PKB, a zadłużenie zagraniczne w relacji do PKB pozostanie w trendzie spadkowym. Dalsza poprawa efektywności podatkowo-składkowej, korzystna podatkowo struktura wzrostu gospodarczego oraz czynniki jednorazowe pozwolą ponownie wyraźnie ograniczyć deficyt fiskalny (0,5 proc. PKB w 2020) oraz utrzymać wyraźnie spadkowy trend relacji długu publicznego do PKB" - komentuje ekonomista.