Dodano, że liczba rozpoczętych restrukturyzacji wyniosła 38, a więc o 5,6 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 28,6 proc. mniej niż rok wcześniej. "Niezmiennie negatywnie na prowadzenie biznesu w Polsce oddziałuje otoczenie międzynarodowe, w tym przede wszystkim słabnąca koniunktura u naszych głównych partnerów handlowych ze strefy euro. Utrzymują się też czynniki niepewności w postaci brexitu i relacji handlowych USA-Chiny, co wpływa niekorzystnie na gospodarkę w skali globalnej" – wskazał, cytowany we wtorkowym komunikacie wiceprezes KUKE Tomasz Ślagórski.

Reklama

Eksperci KUKE przypomnieli, że nasza gospodarka w II kw. nieznacznie wyhamowała – tempo wzrostu PKB spadło do 4,5 z 4,7 proc. w I kw. Wynikało to, jak wskazali, z osłabienia w kategoriach: spożycie publiczne oraz nakłady inwestycyjne. Lokomotywą naszej gospodarki pozostaje popyt konsumpcyjny, który jest stymulowany obniżeniem obciążeń podatkowych oraz uruchomieniem dodatkowych świadczeń społecznych.

Według Ślagórskiego "optymistycznie nastrajają" wyniki finansowe przedsiębiorstw budowlanych opublikowane przez GUS po II kwartale tego roku. W szczególności sektor budowy mieszkań jest wciąż napędzany poprawiającą się kondycją budżetów domowych - wskazuje wiceszef KUKE.

"Wydaje się, że poza nielicznymi przypadkami, większość firm budowlanych, zmagających się od pewnego czasu ze spadkiem rentowności spowodowanym wzrostem kosztów operacyjnych, ma te problemy za sobą" - oceniła KUKE. Jednocześnie - jak dodano - paradoksem jest, że w tym samym czasie przeżywają problemy przedsiębiorstwa handlowe, dla których wzrost konsumpcji powinien być czasem żniw. "W ich przypadku problemem jest olbrzymia konkurencja w ramach branży. Dodatkowe kłopoty powodują brak pracowników oraz dynamicznie rosnące płace" - wskazano.

Z danych KUKE wynika, że indeks upadłości w budownictwie w ostatnim miesiącu zmalał do 1,68 proc. z 1,77 proc. notowanego miesiąc wcześniej. "Po pierwszym półroczu wskaźnik rentowności netto w budownictwie wzrósł do 2,9 proc. z 1,3 proc. przed rokiem. Dotyczy to zarówno budownictwa budynków (z 2,6 do 4,3 proc.), budownictwa infrastrukturalnego (z -0,4 do 1,0 proc.), jak i budownictwa specjalistycznego (z 3,5 do 3,7 proc.)" - napisano. Z kolei w przemyśle indeks utrzymał się na poziomie sprzed miesiąca i wyniósł 0,67 proc. "Obecny wynik jest najlepszy w okresie ostatnich czterech lat" - podkreślono.

Reklama

W branży handlowej indeks upadłości po sierpniu ustabilizował się, jak podano, na poziomie sprzed miesiąca i wyniósł 0,88 proc. "Z danych GUS wynika, że po pierwszej połowie roku udział przedsiębiorstw wykazujących zysk netto w ogólnej liczbie podmiotów z branży spadł zarówno w handlu hurtowym (z 79,8 do 79,3 proc.) oraz detalicznym (z 65,3 do 65,0 proc.)" - napisano. Dodano, że wzrost płac oraz brak wystarczającej liczby chętnych do pracy w handlu powodują, że "sytuacja przedsiębiorstw w branży staje się trudniejsza".

KUKE ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna w kraju instytucja oferuje produkty z gwarancjami Skarbu Państwa oraz ubezpiecza długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym.